Αερόφωνα

Αερόφωνα
Κλαρίνο

  klarino-mousikorama 001Το κλαρίνο αν και προέρχεται από τη ∆ύση,ως λαϊκό μουσικό όργανο μπαίνει στην Ελλάδα από την Τουρκία γύρω στα μέσα του19ου αιώνα. Από την  Ήπειρο και τη ∆υτ.Μακεδονία διαδίδεται στην υπόλοιπη χώρα και μαζί με το βιολί, το λαγούτο και το ντέφι (κιαργότερα και μετοσαντούρι) αποτελούντην κομπανία, το κατ’εξοχήν λαϊκό συγκρότημα της στεριανής Ελλάδας, που αντικαθιστά σιγά-σιγά την πατροπαράδοτη ζυγιάζουρνάς νταούλι. Στα λαϊκό κλαρίνο περνούν τα«πιασίματα»της φλογέρας και του ζουρνά, πετυχαίνοντας έτσι, με μιαν ιδιότυπη τεχνική, σ’ένα δυτικό μουσικό όργανο τα μη συγκερασμένα διαστήματα των παραδοσιακών ελληνικών κλιμάκων.Από την εποχή του μεσοπολέμου παίρνει την πρώτη θέση ανάμεσα στα μελωδικά όργανα, αναγνωρίζεται ως όργανο «εθνικό» και οδηγεί την οργανική μουσική σε μια νέα,λαμπερή περίοδο, μέσα από την επεξεργασία των παλιών μελωδιών στα χέρια άξιων δεξιοτεχνών.

klarino-mousikorama 002