Ντέφι

Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα
 Μεμβρανόφωνα

 

Ντέφι
 
ntefi-mousikorama-001Το αρχαιοελληνικό τύμπανο γίνεται στο Βυζάντιο σείστρον ή πληθία ή νταχαρές (Μακεδονία, Θράκη).
Με ή χωρίς κύμβαλα (ζίλια) στον ξύλινο σκελετό του, συνοδεύει ρυθμικά τα περισσότερα μελωδικά όργανα σ’ όλες τις περιοχές.

ntefi-mousikorama-002