Φλογέρα - Σουραύλι - Μαντούρα

Φλογέρα-Σουραύλι-Μαντούρα

Τα κατ’ εξοχήν ποιμενικά μουσικά όργανα στην Ελλάδα. Και τα τρία, με ποικίλες ονομασίες κατά περιοχή, διακοσμημένα ή όχι, φτιάχνονται από τους ίδιους που τα παίζουν σε διάφορα μεγέθη, από διάφορα υλικά: καλάμι, κόκαλο φτερούγας αετού ή άλλου αρπακτικού. ∆ιαφέρουν κυρίως μεταξύ τους στην κατασκευή του μέρους του οργάνου που παράγει τον ήχο. Τρία είναι τα κατεξοχήν ποιμενικά όργανα στην Ελλάδα: η φλογέρα, το σουραύλι κι η  μαντούρα.Και τα τρία αυτά όργανα έχουν δύο κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά, ένα κοίλο κυλινδρικό ηχείο και τρύπες κατά μήκος του ηχείου (στρογγυλές ή ελλειψοειδής και σπάνια, τετράγωνες). ∆ιαφέρουν όμως βασικά μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένο το μέρος του οργάνου που παράγει τον ήχο. Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί, οργανολογικά τα τρία ποιμενικά όργανα.

flogera-mousikorama-001flogera-mousikorama-002